XXX Chats

adam and steve dating

2016 intim dating ru

De regering streeft er naar dat deze transitie in 2050 zal zijn voltooid.

Dat gaat veel NGO's en lokale politici niet snel genoeg.

Dit tot verbazing van de Nederlandse energieproducenten die hen opriepen voorzichtig te zijn met dergelijke stoere taal die irreƫle verwachtingen wekt.

De track record van Nederlandse gemeentes op eerdere beloftes zou hen voorzichtig moeten stemmen. Van gas los in 2030 betekent dat we van nu af aan elke week ongeveer 10.000 woningen van het gas af zouden moeten halen. De Nederlandse gasconsumptie - en ook die van de ons omringende landen - blijft ondertussen gewoon op peil.

In 2007 sprak men in Rotterdam de ambitie uit in 2025 de emissies met 50% gereduceerd te hebben. Er zijn jaarlijkse fluctuaties die gerelateerd zijn aan de strengheid van de winter.

Op de langere termijn zijn er fluctuaties die gerelateerd zijn aan de kolen en gasprijzen.

Van 20 zorgden de relatief hoge gasprijzen en lage kolenprijzen ervoor dat gas vervangen werd door kolen.

Die trend is nu gestopt en in 2015 en 2016 nam de gasconsumptie in Europa (EU-28) juist weer toe (met in totaal ongeveer 10%).Voor de komende vijf jaar wordt een constante vraag verwacht.Waar de van gas los voorstanders wel succesvol in zijn is het verminderen van de Nederlandse gasproductie.De productie uit kleine velden - lang van een vergelijkbaar niveau als die uit Groningen - gaat snel omlaag.Het zoeken naar, en in productie nemen van, nieuwe kleine velden (nodig om de productie op peil te houden) is op land nu een dermate moeizaam proces geworden dat veel producenten dat voor gezien houden.Het liefst zouden zij ook de overgebleven Groningen productie nog eens halveren.Dat terwijl de productiemaatregelen van de afgelopen jaren goed hebben gewerkt.De jaarlijks vrijkomende hoeveelheid seismische energie is met meer dan een factor 10 verminderd.Er is een meet- en regelprotocol ingesteld dat er op gericht is dat ook zo te houden.Laat dit protocol nu verder zijn werk doen (of we er mee uitkomen op 18, 21 of 24 Bc M (miljard kubieke meter) per jaar is bijzaak).Het resultaat van een gelijkblijvende gasconsumptie en een afnemende gasproductie laat zich raden: een toename van de Europese import van gas.

Comments 2016 intim dating ru